indicke-konopi

Wednesday, December 14, 2005

Nejčastější

je konzumace suchých listů nebo vrcholků rostliny. Hmotě, která se kouří, říkají v Mexiku (původně), ve Spojených státech a v západní Evropě marihuana. Tento název snad pochází ze jména Marie Juana. I v Čechách se trávě říká marjánka - což je tvar vzniklý ze jména Marie nebo Marie Anna.
Slangově se užívá tráva, v anglosaských zemích grass. Rastamanský výraz (snad z karibské oblasti, Haiti) je ganja, gándža. V Tunisku a Maroku se trávě říká kif, v Turecku habak, v Indii bhang.
Koncentrované prykiřici se říká hašiš nebo charas, ale často se používá také název kif. V Čechách se běžně užívá slova haš nebo hašiš, případně shit. Prakticky se zde nevyskytuje název čokoláda, běžný v západní Evropě.